PeuterspeelgroepPeuterspeelgroep de Kuikentjes
Wat is er leuker dan samen met andere peuters knutselen, binnen en buiten spelen, eten en drinken en plezier maken? Op onze peuterspeelgroep bieden we uw peuter liefdevolle, leuke en professionele opvang in een veilige en landelijke omgeving. Daar leren de kinderen omgaan met een grotere wereld dan alleen thuis. Onze vaste pedagogisch medewerkers zorgen voor een gezellige en uitdagende omgeving met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw peuter op lichamelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief gebied. Niet elk kind komt met dezelfde bagage naar de peuterspeelgroep, maar elk kind heeft talenten. We doen er alles aan om uw kind dat te bieden wat nodig is om deze talenten in zijn of haar eigen tempo spelenderwijs maximaal te ontplooien. We werken zonder klok zodat we de kinderen echt kunnen volgen in hun spel en ontwikkeling. Dagelijks bieden wij groene activiteiten aan die we zowel binnen als buiten uitvoeren. We gaan iedere dag naar buiten. 

Overdracht
Ook op de peuterspeelgroep vinden we oudercommunicatie erg belangrijk. Bij de haal- en brengmomenten vindt er dan ook een overdracht plaats zodat wij samen met ouders voor een optimale ontwikkeling van een kind kunnen zorgen. 

Observatiemethode
We bieden een goede doorgaande lijn naar het basisonderwijs. Door middel van observaties en gebruik van een leerlingvolgsysteem KIJK wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en vastgelegd. Niet om uw kind in een hokje te stoppen maar vooral om te kijken hoe wij het beste aan kunnen sluiten bij  de ontwikkeling van uw kind. Dit wordt jaarlijks met ouders besproken.

VVE
Voor de voorschoolse educatie werken we met de methode Uk & PUK. Hierbij komen met de pop Puk op een speelse manier de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden aan bod. Onze pedagogisch medewerkers werken nauw samen om het spel- en leeraanbod zo goed mogelijk af te stemmen. Zo bereiden zij uw kind voor op een goede start in groep 1 en zorgen we voor een vloeiende doorgaande ontwikkelingslijn. Alle pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).  

Naast de reguliere opvang heeft peuterspeelgroep de Kuikentjes plaats voor peuters die extra aandacht nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling. Zij komen vier keer per week naar de peuterspeelgroep. De VVE-indicatie die daarvoor nodig is, wordt afgegeven door het consultatiebureau. Daar kunt u ook terecht met uw vragen over het verkrijgen van zo’n indicatie.

Peuterspeelgroep de Kuikentjes is toegankelijk voor alle peuters. Gezinnen waarbij één van beide ouders werkt komen in aanmerking voor de subsidieregeling peuteropvang. Gezinnen waarbij beide ouders werken komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Peuterspeelgroep de Kuikentjes is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur of tot 13.30 uur. (behalve in de schoolvakanties). U kunt uw kind brengen tussen 8.30 en 8.45 uur. We verwelkomen uw kind graag.