OudercommissieZowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Speelhoeve heeft een eigen oudercommissie. (OC) De OC bestaat uit 4 ouders, die als doel hebben de belangen te behartigen van de ouders en de verzorgers van de kinderen bij De Speelhoeve. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de OC meedenken over en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Het is ook mogelijk dat de OC de ouders zelf benadert om bijvoorbeeld een mening over bepaalde zaken te vragen.